Poniżej wyjaśniam jak przebiegają kolejne etapy naszej współpracy:

Pomiar.

A. Inwentaryzacja obiektu czyli pomiar u klienta. Pomiar na inwestycji odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny.
Działamy na terenie Rzeszowa, Ropczyc, Dębicy i całego Podkarpacia. Pomiar na terenie powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz Dębickiego jest bezpłatny.

Spotkanie ma na celu także ustalenie priorytetów inwestora w zakresie: stylu wnętrza i jego przeznaczenia, rodzaju urządzeń, kolorystyki i innych istotnych dla projektu elementów, dotyczących wymagań i stylu życia klienta.

 

B.  lub praca on-line. Inwestor dostarcza pliki w formie rysunków odręcznych zeskanowanych, sfotografowanych lub w innym ogólnodostępnym formacie typu: jpg, bmp…

Nie jest wymagane zachowanie skali. Ważne są następujące informacje:

  • długość i szerokość pomieszczenia,
  • wysokość pomieszczenia,
  • wysokości parapetów,
  • wymiarów otworów okiennych i drzwiowych,
  • odległości od przyjętego układu odniesienia do istniejącej instalacji,
  • rozmieszczenie punktów elektrycznych – jeśli istnieją,
  • w przypadku istniejących skosów odległość skosu od podłoża oraz jego odległość od ściany po suficie
    (dla pewniejszego zilustrowania można dostarczyć zdjęcie),
  • informacja dotyczącą preferencji w zakresie kolorystyki, stylu wnętrza itd.

Wycena.

Według informacji uzyskanych z pomiarów lub dostarczonych plików przygotowujemy państwu wycenę i przesyłamy drogą elektroniczną.

Wycena jest sporządzana indywidualnie. Na tym etapie ustalamy również wstępny termin wykonania projektu.

Akceptacja.

Rozpoczęcie prac następuje po akceptacji wyceny oraz terminu wykonania i przesłaniu zamówienia na prace projektowe według wyceny.

Zamówienie wraz z wyceną stanowi umowę między naszą firmą a Państwem.

Projektowanie.

Trzy dni przed planowanym przesłaniem gotowych plików informujemy Państwa o wykonaniu wizualizacji.

Wizualizacje zostaną przesłane pod warunkiem przesłania potwierdzenia wpłaty zaliczki na konto firmowe. Zaliczkę pobieramy w kwocie 30% wyceny.

Poprawki.

Na tym etapie prosimy o przekazanie nam sugestii dotyczących ewentualnych poprawek. Jest to jeden z istotniejszych momentów naszej współpracy.

Jasne i przemyślane sformułowanie oczekiwań pozwoli na właściwe zinterpretowanie Państwa pomysłów i pozwoli poznać Państwa osobowość na tyle aby stworzyć odpowiednie środowisko do mieszkania i pracy. Po określeniu zakresu poprawek ustalamy wspólnie czas na wprowadzenie stosownych zmian.

Rozliczenie.

Projekt jest gotowy. Po zaakceptowaniu go, przesyłamy rysunki końcowe i robocze oraz wyliczenia ilościowe okładzin i następuje rozliczenie.

Pobierz wersję PDF: Etapy projektowania

W razie jakichkolwiek pytań prosimy zajrzeć na stronę FAQ lub stronę kontaktu.