Oto najważniejsze z nich:

  • wymiary pomieszczenia,
  • wysokości parapetów,
  • wymiarów otworów okiennych i drzwiowych,
  • odległości od przyjętego układu odniesienia do istniejącej instalacji,
  • rozmieszczenie punktów elektrycznych – jeśli istnieją,
  • w przypadku istniejących skosów odległość skosu od podłoża oraz jego odległość od ściany po suficie
    (dla pewniejszego zilustrowania można dostarczyć zdjęcie),
  • informacja dotyczącą preferencji w zakresie kolorystyki, stylu wnętrza itd.